top of page

Feiring av skilsmisse, arv og død.

Dei tre monologane i denne romanen krinsar om skilsmisse, arv og død, og måtane slike hendingar på ein paradoksal måte blir markerte på. Ei eldre kvinne talar til ei yngre i kvar del. I «Skilsmissefesten» er det Ekhindra, alle monstrer si mor, halvt slange og halvt menneske, som fører ordet. I «Arvefesten» er det Athene, krigsgudinna, gudinna for rettferdige krigar, som fører ordet. Og i «Makuleringsfesten» er det Mania, dødsgudinne og personifiseringa av galskap, som fører ordet. Alle delane er lagt til det moderne Norge.

Monologane går i eit høgt og bankande tempo, og trass i den brutale pessimismen og nihilismen som gjennomsyrer dei, der dei skildrar skinnet av sivilisasjon menneska har ikledd seg, er dei ein einaste stor fryd å lese, der dei med eruptivt språkleg overskot slår og sparkar i alle retningar.

Arild Rein (f. 1960) debuterte i 1998 med romanen Hundedagane, første band i «Stavanger-trilogien». Reins kompromisslause og samstundes svært underhaldande tekstar, er kritiske analysar av det norske samfunnet, der han frå stadig nye vinklar går uredd bak fasadane for å undersøke drivkreftene og årsakssamanhengane, og slik lar lesaren stå ansikt til ansikt med råskapen i samfunnet og dei mørkaste avkrokane av menneskenaturen.

Arild Rein, "Domestiserte dyr"

kr 349,00Pris
bottom of page