top of page

I et arbeiderklassestrøk vest for London skribler en skolejente ned historier på ledige plasser i oppgaveboka si, beruset av de første gnistene av fantasi og inspirasjon. Etter hvert som hun blir eldre gjør hun alt og alle hun møter til råstoff for dette utøylede talentet; den store russiske mannen som stiger rundt i supermarkedet der hun jobber i kassen, og som smyger til henne en utgave av "Hinsides godt og ondt". De voksende bunkene av andre bøker som hun mister - og finner - seg selv i. Til og med i den voldsomme oppløsningen av et vennskap. Den sitrende spenningen hun finner i å mane fram karakterer og scener i hodet, kan bare sidestilles med begeistringen hun føler ved å skape seg en livsvei, to kreative skapelsesprosesser som gir næring til en lysende og fortærende flamme av eksplosivt talent, liv og litteratur.

"Jeg falt rett ned i Kasse 19, og ville ikke klatre ut igjen. Det er en nydelig roman -
jeg vet ikke hvorfor, og det gjør den bare enda bedre."
- Roddy Doyle

"Bennett skriver som ingen andre. Hun er et sjeldent talent,
og Kasse 19 er en mesterlig roman."
- Karl Ove Knausgård

Claire-Louise Bennett, "Kasse 19"

kr 379,00Pris
bottom of page