top of page

I ettertid er Stay Behind blitt karakterisert som den mest superhemmelige av de store og varige militæravdelingene under den kalde krigen. Men på slutten av 1970-tallet, etter avdekking av to våpenlagre, ble det kjent at Norge hadde et okkupasjonsforsvar. Avsløringene, som førte til indre strid i SB-staben, blir grundig belyst i bind 2.

Basert på et vell av kilder får leserne her et bilde av livet på innsiden av SB. Rekruttering, opplæring, øvelser, sikkerhetsforanstaltninger og velferdstiltak blir detaljert beskrevet, og i tillegg belyst av en rekke tidligere SB-agenters og familiemedlemmers personlige fortellinger.

Selv etter Lund-kommisjonens gransking av Forsvarets hemmelige tjenester, forble det ukjent at SB i krig skulle bistå allierte styrker for å frigjøre sovjetisk-okkuperte områder i Norge. Derfor hadde SB-agenter i fredstid ofte realistiske feltøvelser med allierte og norske spesialstyrker, og de samarbeidet godt og omfattende med HV. Avgraderte CIA-dokumenter og andre kilder viser hvordan SB-sjefen startet fornyelsen av SB utover på 1970-og 1980-tallet, blant annet med en dramatisk todeling.

G. A. Høiland og Torstein Bjaaland, "Stay behind - Bind 2"

kr 479,00Pris
bottom of page