top of page

Tid, rom, eksistens.

Menneskets forhold til dimensjonene tid og rom danner en tematisk klangbunn i diktene i He Dongs femte diktsamling i tospråklig utgave på norsk og kinesisk. Diktene undersøker og reflekterer over tilværelse og fravær, nærhet og avstand, endring og stillstand. Her utforskes også den mulige eksistensen av flere dimensjoner ut over den tredimensjonale verden vi vanligvis observerer og lever i samspill med. På den ene siden utfordrer disse diktene våre vante forestillinger om rommet og dets begrensninger, på den andre siden søker de også etter en ny forståelse av vår egen romlige eksistens og tilhørighet: Hvor er menneskets plass i en mangedimensjonal verden? Hvordan vrenges våre ideer og følelser om i en slik flerdimensjonal tilværelse?


I He Dongs dikt oppstår et kontrastfylt samspill mellom Østens rike tradisjonelle poetiske billedspråk og moderne abstrakt tematikk og formspråk. Diktenes natursymbolikk og metaforiske uttrykk preges tydelig av forfatterens kinesiske litterære og kulturelle røtter.


Anmelderne mener:
"He Dong tøyer naturbegrepet, og hun sprenger lesningens forventninger med noen pulserende farger som ikke skimtes så ofte i vår nordiske synsverden."Freddy Fjellheim, Vårt Land

He Dong, "Måneglass"

kr 329,00Pris
bottom of page