top of page

Ærleg om begjær og sårbarheit.

Mette matchar med M. Han viser straks
interesse, og ho kan ikkje tru at ein som
han ser noko i henne. Når den leikne og
uforpliktande relasjonen på SMS går over
i fysiske møte, aukar denne usikkerheita.
Likevel gir Mette seg heilt over. Ho er
hekta og har ingenting å miste. Sjølv når
M begynner å trekke seg tilbake, tenker
ho at det er no eller aldri.

Mette Karlsvik, "Året har tretten netter"

kr 429,00Pris
bottom of page